Ipool – it makes sense

Vår grundtanke i ipool är att arbeta efter sunt förnuft. När vi skulle arbeta fram ett värdeord blev därför SENSE naturligt. Vi tolkar SENSE så här: S – Sunt förnuft och användarvänlighet E – [...]

page  4  of  5